Nyírlövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (IV.16.) önkormányzati rendelete

Nyírlövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (IV.16.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-04-17 -tól


 
Nyírlövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (IV.16.) önkormányzati rendelete
egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről

Nyírlövő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai

 

1. § (1) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani munkanapokon, valamint szombaton lehet.

(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt kizárólag hivatali munkaidőn kívül lehet lebonyolítani.

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben szereplő szabályoktól a 2. § (4) bekezdésében foglalt esetekben lehet eltérni.


2. Az anyakönyvi események díjazása

 

2. § (1) a Papi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolítását.

(2) Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításának 10 000 Ft + Áfa.

(3) Hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításának díja bruttó 15000 Ft+Áfa.

(4) Rendkívüli körülmény esetén – különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotára, továbbá lakáson – lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.

 

3. § Amennyiben a házasulandók egyik vagy mindkét tagja Nyírlövő településen állandó lakóhellyelrendelkezik, úgy számukra az anyakönyvi esemény hivatali helyiségben (házasságkötő teremben) történő lebonyolítása díjmentes.


3. Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke

 

4. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt – választása szerint – a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként bruttó 4 000 Ft díjazás illeti meg.

(2) A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt – választása szerint – a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként bruttó 6 000 Ft díjazás illeti meg.


4. Eljárási szabályok

 

5. § (1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolítását a jegyző engedélyezi, a kérelmet a házasulandók írásban nyújtják be az anyakönyvvezetőnél legkésőbb a házasságkötés időpontja előtt 10 nappal.

(2) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul.

 

6. § Ha az időjárási körülmények nem teszik lehetővé a szabadtéren történő házasságkötést, a házasulandók gondoskodnak olyan helyszín biztosításáról, ahol az anyakönyv védelme biztosított.


7. § (1) A többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjat a házasulandók vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók a Papi Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárába fizetik be, legkésőbb a házasság megkötését megelőző 5. napon. (2) Amennyiben az anyakönyvi esemény meghiúsulását 3 nappal az eseményt megelőzően a házasulandók bejelentik, a befizetett szolgáltatási díjat a Hivatal 10 napon belül visszafizeti.


5. Hatálybalépés

 

8. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


2017-02-09 08:57


Vissza